Etiquette op de dansvloer  

Etiquette zijn hier de omgangsvormen op de dansvloer.
De beste dansers zijn degenen die deze regels volgen.
Onderstaande regels zullen je helpen om samen nog meer plezier te hebben!
 

 

 

     J  ALTIJD...

      L  NOOIT...

J  luisteren naar de instructeur tijdens

      het uitlessen.

L  met eten, drinken of sigaret de dansvloer op.

J  dezelfde dansrichting als de instructeur

      aanhouden.

L  staan kletsen op de dansvloer als er muziek is.

J  de buitenkant van de dansvloer vrijhouden

      voor partnerdansen.

L  een andere dans beginnen, tenzij er genoeg ruimte is.

J  kleine pasjes nemen als er weinig ruimte is.

L  jezelf dansvloerruimte toe-eigenen om  je uit te sloven.

J  botsingen vermijden. Bied je excuus aan

      als het toch gebeurt.

L  de dansvloer over steken als er gedanst wordt.

J  rekening houden met dansers aan de rand

      van de dansvloer

L  gekke variaties doen, anderen worden hierdoor afgeleid.

J  beginners aanmoedigen en evt. helpen.

L  tijdens het dansen stoppen om uitleg te geven.

J  bewegingen klein houden als er weinig ruimte is.

L  mogen je armen en benen 'gevaarlijke wapens' worden.

J  applaudiseren voor de instructeur en live-artiesten.

      Zij werken hard voor jou!

L  in het midden van de dansvloer gaan staan als je de dans niet kent.

 

 TOT SLOT: HOOFD OMHOOG, LACHEN EN VOORAL GENIETEN!!